Polityka prywatności

Polityka Cookies

W serwisie http://wwl-nieruchomosci.pl celem poprawienia wyświetlania treści możliwe jest stosowanie plików „cookies”. W każdej chwili masz prawo określić warunki przechowywania lub dostępu do Twoich danych zmieniając ustawienia plików „cookies” w swojej przeglądarce interentowej.

Niniejsza „Polityka Prywatności” służy wyjaśnieniu tego, w jakim celu na stronach internetowych, którymi administruje WorldWide Life Sp. z.o.o. Bagno 2 lok.85, 00-112 Warszawa, mogą być używane pliki „cookies” oraz w jaki sposób użytkownik ma prawo określić warunki stosowania plików „cookies”. Przez korzystanie z tej strony wyrażasz zgodę na stosowanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Prywatności.

Czym są pliki „cookies”?

Ciasteczka (z ang. cookies) to dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe o niewielkim rozmiarze, które są wysyłane przez serwer odwiedzanej strony internetowej i zapisywane na urządzeniu, z którego korzystamy w momencie jej przeglądania. Ciasteczka ułatwiają korzystanie z serwisów internetowych, których zawartość w postaci treści, zdjęć jak również reklam jest lepiej dopasowana pod kątem indywidualnych oczekiwań użytkownika.

Co zyskujemy z plikami „cookies”?

Dzięki zapisanych w plikach „cookies” informacjach, dowiadujemy się więcej o upodobaniach naszych użytkowników, dlatego możemy udoskonalać swoje serwisy czyniąc je lepiej dopasowanymi do Twoich potrzeb.

Przykładowe zalety plików „cookies”:

Zapamiętują nasze odwiedziny na stronie i wybrane jej preferencje jak np. język

Pomagają w dostarczaniu spersonalizowanej zawartości serwisu

Pozwalają na korzystanie z kont w serwisach

Umożliwiają pominięcie konieczności każdorazowego rejestrowania się

Pozwalają na dokonywanie zakupów on-line

Pliki „cookies” możemy stosować w celu:

Konfiguracji serwisu: umożliwiają ustawienie funkcji i usług w serwisie

Uwierzytelniania: umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje

Reklamy: umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników

Analizy i badania zachowań użytkowników: umożliwiają odczytanie preferencji użytkowników, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakie pliki „cookies” możemy stosować?

Na swoich stronach internetowych możemy stosować kilka rodzajów plików „cookies”:

Ze względu na czas przez jaki plik „cookie” jest umieszczony w urządzeniu końcowym użytkownika: możemy stosować zarówno pliki „cookies” umieszczone na czas sesji (czas korzystania z przeglądarki), jak i pliki, które nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności.

Ze względu na pochodzenie wystawcy: możemy stosować zarówno własne pliki „cookies”, jak i dopuszczamy możliwość stosowania zewnętrznych plików „cookies”, pochodzących od podmiotów, z którymi współpracujemy, takich jak Google oraz od podmiotów realizujących dla nas kampanie reklamowe. Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików „cookies” pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików „cookies” dostępnymi na stronach internetowych naszych partnerów: Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/

Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika: najczęściej możemy stosować pliki „cookies” potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, których stosowanie nie polega na śledzeniu użytkownika. Dodatkowo wykorzystujemy także pliki „cookies“ do śledzenia zachowań użytkowników, jednak nie zbieramy informacji pozwalających zidentyfikować dane osobowe konkretnego użytkownika.

Zarządzanie plikami „cookies”

Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. W zgodzie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 21.12.2012 r., poz. 1445) pozostawienie takich ustawień przeglądarki po otrzymaniu informacji na temat plików „cookies” stosowanych w witrynie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików „cookies” w witrynach internetowych.

Użytkownik może w każdej chwili zmienić domyślne ustawienia przeglądarki w celu uniknięcia zamieszczenia plików „cookies” na jego urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Proszę pamiętać, że usunięcie lub blokada plików „cookies” może wiązać się z tym, że niektóre sekcje naszych stron internetowych nie będą funkcjonowały poprawnie.

Gromadzenie innych danych

Na naszych serwerach możemy przechowywać także inne dane niż te, które pozyskujemy z wykorzystaniem plików cookies. Te dane to przede wszystkim adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści zamieszczone w naszym serwisie. Możemy przechowywać także czas nadejścia zapytania do naszego serwera, nazwę stacji roboczej użytkownika i informacje o tym, jakiej używa przeglądarki. Dodatkowo, jeśli użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową naszego serwisu z innej strony internetowej to możemy zbierać informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.

Wykorzystywanie danych

Zebrane dane przechowujemy przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości administrowania serwisem. Ponadto służą nam one do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z naszego serwisu. Gromadzone dane nie są ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa organów władzy publicznej.

Regulamin

1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się na domenie wwl-nieruchomosci.pl

2. Definicje:

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki korzystania z Serwisu;

Usługodawca WorldWide sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-112) ul. Bagno 2 lok.85, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000696392, której nadano numer identyfikacji NIP: 701-07-18-004, z kapitałem zakładowym 50.000,- PLN,

Serwis strona internetowa Usługodawcy wraz ze wszelkimi jej podstronami, znajdująca się pod domeną wwl-nieruchomosci.pl;

Użytkownik każda osoba odwiedzająca i korzystająca z Serwisu, w tym osoba reprezentująca Kontrahenta zainteresowanego informacją o ofercie handlowej Usługodawcy i upoważniona do składania w jego imieniu oświadczeń woli;

Kontrahent osoba fizyczną, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, do której skierowana jest oferta handlowa Usługodawcy;

Usługa wszelkie świadczenia oferowane przez Usługodawcę w Serwisie i dostarczane za pomocą Serwisu lub innego elektronicznego kanału dystrybucji, w tym poczty elektronicznej. Świadczenia obejmują również usługę wyceny na indywidualnie dokonane zapytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

3. Usługa wszelkie świadczenia oferowane przez Usługodawcę w Serwisie i dostarczane za pomocą Serwisu lub innego elektronicznego kanału dystrybucji, w tym poczty elektronicznej. Świadczenia obejmują również usługę wyceny na indywidualnie dokonane zapytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych treści lub funkcji Serwisu wedle przyjętych przez siebie kryteriów.

5. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy poprzez numer tel. [+48 535 303 886], bądź adres e-mail [biuro@wwl-nieruchomosci.pl].


Warunki techniczne korzystania z serwisu

1. W celu prawidłowego korzystania przez Uczestnika z Serwisu, niezbędne jest łącznie:

 • połączenie z siecią Internet;
 • posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;

korzystanie z aktualnie najnowszej wersji przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW, a ponadto akceptującej pliki typu cookies.

2. Użytkownik zainteresowany skorzystaniem z Usług winien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może uzależniony od instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych (plugin).

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, które uniemożliwiają mu korzystanie z Serwisu. Usługodawca nie gwarantuje poprawności pracy systemu teleinformatycznego Użytkownika i nie ponosi za niego odpowiedzialności.


Zasady korzystania z serwisu

1. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu.

2. Użytkownika wiąże Regulamin w treści obowiązującej na chwilę każdorazowego korzystania z Serwisu lub przesłania formularza.

3. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

4. Niektóre Usługi świadczone przez Usługodawcę świadczone są odpłatnie. Odpłatny lub nieodpłatny charakter Usługi każdorazowo wynikać będzie z informacji zwrotnej (wyceny) uzyskanej po skierowaniu zapytania poprzez udostępniony formularz kontaktowy lub z odrębnej umowy zawartej z Usługodawcą.

5. Postanowienia Regulaminu nie naruszają uzgodnionych indywidualnie, odmiennych postanowień odrębnych umów. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności postanowień odrębnej umowy z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności, choć nie wyłącznie, w sprawach dotyczących ceny usług świadczonych przez Usługodawcę, sposobów i terminów płatności, rozwiązania umowy, postępowań reklamacyjnych, sposobu świadczenia usług, metod kontaktu etc. bezwzględne pierwszeństwo mają postanowienia odrębnej umowy.

6. Zabronione jest działanie Użytkownika, które naruszałoby postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego. Za niedozwolone uznaje się w szczególności dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym i/lub naruszającym jakiekolwiek prawa osób trzecich.


Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługodawca, w wypełnieniu obowiązku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Usług świadczonych drogą elektroniczną przy użyciu sieci Internet.

2. Pomimo stosowania przez Usługodawcę systemów zabezpieczających infrastrukturę przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich, z korzystaniem przez Użytkownika z Usług świadczonych elektronicznie mogą być związane następujące, potencjalne zagrożenia:

 • otrzymywanie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam),
 • możliwość działania złośliwego oprogramowania, w tym w szczególności lecz nie wyłącznie wirusów komputerowych,
 • możliwość łamania zabezpieczeń w celu uzyskania osobistych i poufnych informacji,
 • możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego,
 • możliwość instalacji oprogramowania szpiegującego działania Użytkownika w sieci Internet bez wiedzy i zgody Użytkownika,
 • naruszanie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego.

3. Usługodawca identyfikuje powyższe zagrożenia jako potencjalne, informując przy tym Użytkowników o możliwości ich zaistnienia,

4. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia tych zagrożeń zaleca się korzystanie z programu antywirusowego z aktualną bazą wirusów oraz zapory sieciowej. Powyższe należy traktować jedynie jako ogólne i podstawowe zalecenia z zakresu bezpieczeństwa własnego systemu teleinformatycznego, które nie wyczerpują tego obszernego tematu.

5. Działając stosownie do art. 6 pkt 2. ww. ustawy, Usługodawca wskazuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuję się Użytkownik zostały określone w Polityce Cookies: https://wwl-nieruchomosci.pl/polityka-cookies/


Rodzaje i zakres usług

1. Serwis umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z ofertą handlową oferowanych przez Usługodawcę usług związanych z m.in.:
 • sprzedażą nieruchomości,
 • zakupem nieruchomości,
 • wynajmem nieruchomości,
 • finansowaniem inwestycji związanych z nieruchomościami.
2. Serwis nadto umożliwia Użytkownikom skorzystanie z usług:
 • bezpłatnej wyceny – poprzez dedykowany formularz kontaktowy Newsletter.

Bezpłatna wycena i formularz kontaktowy

1. Serwis udostępnia Użytkownikowi formularz kontaktowy w celu skierowania zapytania o Usługi świadczone przez Usługodawcę, w tym o ich indywidualną wycenę.

2. Serwis udostępnia także inne dane kontaktowe w postaci: numerów telefonu lub adresów mailowych (dalej jako „Dane Kontaktowe”).

3. Wiadomość zwrotna zostanie przekazana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail bądź numer telefonu, przy czym Usługodawca zastrzega, iż – w zależności od treści zapytania – może ona zawierać informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123).

4. Poprzez skierowanie wiadomości przy użyciu formularza kontaktowego bądź dokonanie kontaktu przy wykorzystaniu Danych Kontaktowych w celu skierowania zapytania o Usługi lub dokonanie indywidualnej wyceny, Użytkownik wyraża zgodę:
 • na otrzymanie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ww. ustawy.
 • na marketing bezpośredni przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z art. 172 ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460).

5. W przypadku złożenia przez Użytkownika takiego żądania, Usługodawca może cyklicznie przesyłać na wskazany adres e-mail lub w formie telefonicznej oferty związane z nieruchomościami. Użytkownik jest uprawniony w każdym czasie do złożenia żądania zaprzestania przesyłania ofert.

6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość nieudzielenia odpowiedzi na złożone przez formularz kontaktowy (bądź inną formę kontaktu) zapytanie bądź wstrzymanie się z przesyłaniem ofert – bez podania przyczyny.

7. Przesłana w odpowiedzi na zapytanie Użytkownika wycena ma wyłącznie informacyjny charakter i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Przedstawioną wycenę należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z treścią art. 71 kodeksu cywilnego.

Newsletter

1. Usługodawca może poprzez Serwis udostępnić Użytkownikowi dedykowany formularz zapisu na usługę „Newsletter”.

2. Usługodawca jest uprawniony do wstrzymania zapisu na Newsletter bądź wstrzymania się ze świadczeniem powyższej usługi – bez podania przyczyny.

3. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

4. Zapis na Newsletter jest możliwy także poprzez zaznaczenie stosownego pola zgody w formularzu kontaktowym udostępnionym w Serwisie.

5. Usługa Newsletter polegać będzie na bezpłatnym przesyłaniu Użytkownikowi na wskazany przez adres e-mail, wiadomości mailowe zawierające informacje związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę, aktualnymi promocjami, wydarzeniami związanymi z działalnością Usługodawcy bądź informacjami związanymi z szeroko rozumianym rynkiem nieruchomości w Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Newsletter może zostać ograniczony do przesyłania określonych ofert, w tym także wskazanych przez Użytkownika.

7. Wiadomości mailowe mogą być wysyłane cyklicznie.

8. Użytkownik poprzez wysyłkę dedykowanego formularza (bądź zaznaczenia pola zgody) udostępnienia Usługodawcy swój adresu e-mail (wraz z innymi danymi) celem otrzymywania wiadomości mailowych w ramach usługi Newsletter.

9. Po dokonaniu powyższych czynności, Usługodawca otrzyma na wskazany adres e-mail wiadomość mailową od Usługodawcy z prośbą o dokonanie potwierdzenia zapisu na Newsletter.

10. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi wyłącznie po dokonaniu potwierdzenia zapisu, która stanowi:
 • zatwierdzenie woli skorzystania z usługi Newsletter,
 • potwierdzenie, iż zapisu na usługę Newsletter dokonał właściciel wskazanego adresu e-mail.
11. Brak potwierdzenia zapisu w przeciągu miesiąca od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej, jest równoznaczny z wycofaniem oświadczenia o zapisie. Po upływie tego terminu dane Użytkownika w tym zakresie zostaną usunięte. Usługodawca jest nadto uprawniony do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail wskazanego podczas zapisu.

12. Poprzez usługę Newsletter zabronionym jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym zamieszczenia danych dotyczących innych osób bez uzyskania ich zgody (w szczególności podawania adresów e-mail osób trzecich).

13. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieokreślony – do momentu wypowiedzenia usługi przez Użytkownika lub przez Usługodawcę.

14. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia usługi w każdym czasie. Wypowiedzenie usługi jest możliwe poprzez:
 • wejście w link oznaczony w treści każdej wiadomości mailowej skierowanej w ramach usługi Newsletter,
 • wiadomość e-mail z żądaniem wypowiedzenia usług – skierowaną pod adres [biuro@wwl-nieruchomosci.pl].

15. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia usługi Newsletter lub jej zawieszenia po uprzednim zawiadomieniu Użytkownika na wskazany przez niego adres e-mail. Zawieszenie lub wypowiedzenie usługi może w szczególności (lecz nie wyłącznie) nastąpić z uwagi na:

 • zakończenie świadczenia usługi,
 • zakończenia prowadzenia działalności związanej z usługą,
 • zmianę przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną.

16. Powyższe wypowiedzenia mają skutek natychmiastowy od momentu otrzymania oświadczenia drugiej strony.

17. Każda z wiadomości mailowych, kierowanych w ramach usługi Newsletter, stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191). Postanowienia §9 Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie.

18. Wiadomości mailowe kierowane w ramach usługi Newsletter mogą zawierać informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123).

19. Użytkownik poprzez zapis i potwierdzenie zapisu na Newsletter wyraża zgodę:

 • na otrzymanie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ww. ustawy.
 • na marketing bezpośredni przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z art. 172 ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460).

Dane osobowe i cookies

1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z Polityką Prywatności dostępnej pod tym adresem: https://wwl-nieruchomosci.pl/polityka-prywatnosci/

2. Informacje na temat polityki Usługodawcy w zakresie plików Cookies dostępne są pod tym adresem: https://wwl-nieruchomosci.pl/polityka-cookies/


Prawa autorskie

1. Wszelkie treści i utwory opublikowanie w ramach Serwisu są przedmiotem praw autorskich przysługujących Usługodawcy i/lub twórcom.

2. Udostępnienie ww. treści i utworów w Serwisie ma na celu wyłącznie zapoznanie się przez Użytkownika z ofertą handlową Usługodawcy i informacjami dotyczącymi prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Użytkownik poprzez korzystanie z Serwisu nie nabywa żadnych praw do tychże treści i utworów.

3. Zabronionym jest korzystanie z treści Serwisu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek regulowany przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191), w tym dalsze ich kopiowanie, zapisywanie, przerabianie, powielanie oraz wykorzystywanie bez wiedzy i zgody Usługodawcy.

4. W szczególności zabronionym jest kopiowanie, zapisywanie, przerabianie, powielanie oraz wykorzystywanie bez wiedzy i zgody Usługodawcy prezentowanych w Serwisie projektów druków, znaków oraz koncepcji graficznych.

5. Wszelki zgody, o których mowa powyżej winny zostać udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


Reklamacje

1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę należy składać drogą elektroniczna na następujący adres e-mail: [biuro@wwl-nieruchomosci.pl].

2. Usługodawca udzieli odpowiedzi na ww. zgłoszenie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jego otrzymania, drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego zgłoszenie zostało wysłane, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego w danym przypadku przewidują termin krótszy.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej: https://wwl-nieruchomosci.pl/ w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie.

2. Zmiana Regulaminu przez Usługodawcę jest możliwa w każdym czasie i obowiązuje z chwilą jej publikacji w Serwisie.

3. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.

4. Spory wynikłe z korzystania z Serwisu rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla siedziby Usługodawcę.

5. W kwestiach nieuregulowanych Regulamin zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i innych ustaw.

RODO

Informacja dotycząca zasad przetwarzania Twoich danych osobowych oraz Twoich praw:

1. Administratorem pozyskiwanych od Pani/Pana danych osobowych jest WorldWide Life Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-112 ul. Bagno 2 lok. 85.

2. W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres rodo@wwl-nieruchomosci.pl lub pisma na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: a) w celu oferowania produktów i usług, w tym podmiotów współpracujących z WorldWide Life Sp. z o.o.., w związku z wykonywanym przez WorldWide Life Sp. z o.o. pośrednictwem nieruchomościowym – na podstawie Pani/Pana zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), b) w celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; W przypadku wyrażenia zgody nr 2 lub 3 cele, o których mowa w lit. a) i b) mogą być realizowane poprzez wysyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących. c) w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (dalej, jako Umowa) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. d) w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

4. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO [tzw. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora], którymi dla Administratora jest cel, o którym mowa w ust. 3 lit. b) powyżej tj. realizacja marketingu bezpośredniego.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych) tj. osobom, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego - mogą przetwarzać dane osobowe (pracownicy/współpracownicy), podmiotom przetwarzającym - dostawcom usług np. pocztowych, kurierskich, marketingowych, IT a także franczyzobiorcom.

6. W dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać zgodę, o której mowa w ust. 3 lit. a) powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Przetwarzane danych: a) na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) będzie realizowane do czasu jej odwołania; b) działania na danych, wykonywane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (marketing bezpośredni) będą realizowane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach; c) przetwarzanie danych w celu podjęcia działań zmierzających do zawarciem Umowy będzie wykonywane do czasu zakończenia negocjacji - gdy Umowa nie zostanie zawarta . Jeśli Umowa zostanie zawarta a przetwarzanie tych danych będzie niezbędne do wykonania Umowy, przez czas niezbędny dla celów dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami d) przetwarzanie danych dotyczące realizacji obowiązków prawnych będzie wykonywane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki, do czasu ich wykonania.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego a także nie będą przetwarzanie w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

9. Informujemy o przysługującym prawie żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

WorldWide Life Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-112) ul. Bagno 2 lok. 85
KRS: 0000696392 NIP: 7010718004 REGON: 368344450Tel.: 535303886, e-mail: biuro@wwl-nieruchomosci.pl, www.wwl-nieruchomosci.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.